iklan banner

Contoh Soal Gerak Melingkar - UN Fisika SMA - Pdf dan VideoSoal-soal fisika di bawah ini merupakan soal tentang Gerak Melingkar yang muncul dalam Ujian Nasional (UN) Fisika dalam beberapa tahun. Soal fisika di bawah ini berkaitan dengan hubungan kecepatan linear dan kecepatan sudut; frekuensi putaran; percepatan sentripetal; gaya sentripetal; dan hubungan antar roda. Pembahasan soal fisika UN tersebut di tampilkan di bagian bawah soal dalam video pembahasan fisika.

1. Soal tentang Kecepatan Linier

Setiap 3 menit, sebuah benda yang sedang melakukan gerak melingkar beraturan melakukan 120 putaran. Jika jari-jari putaran benda tersebut adalah 1 m, maka besar kecepatan linier benda tersebut adalah ....

2. Soal tentang Frekuensi Putaran

Sebuah kipas angin elektrik yang dinyalakan sedang berputar dengan kecepatan 30 rpm, maka besar frekuensi dan periode putaran kipas tersebut adalah ....

3. Soal tentang Percepatan Sentripetal

Sebuah benda melaju konstan dengan kepetan linier v m/s membentuk lintasan lingkaran dengan jari-jari sebesar R dan percepatan sentripetal sebesar a. Agar percepatan sentripetal berkurang menjadi setengah kali dari percepatan semula maka....
(A) V dirubah menjadi 4 kali dan R dijadikan 2 kali semula
(B) V dirubah menjadi 2 kali dan R dijadikan 4 kali semula
(C) V dirubah menjadi 2 kali dan R dijadikan 2 kali semula
(D) V tetap dengan R dijadikan 2 kali semula
(E) V dirubah menjadi 2 kali semula dengan R tetap

4. Soal tentang Gaya Sentripetal

Sebuah benda yang bermassa 200 gram diikat dengan tali ringan kemudian diputar secara horizontal dengan kecepatan sudut tetap sebesar 5 rad.s⁻¹. Jika tali memiliki panjang sebesar l = 60 cm, maka besar gaya sentripetal yang bekerja pada benda tersebut adalah …

5. Soal tentang Hubungan Roda

Roda dengan ukuran berbeda masing-masing A, B dan C saling berhubungan membentuk sistem seperti pada gambar di samping. Jika masing-masing jari-jari roda A, B dan C adalah 10 cm, 4 cm dan 2 cm, dan roda B berputar dengan kecepatan sudut 5 rad.s⁻¹ maka roda C berputar dengan kecepatan sudut sebesar….

6. Soal tentang Hubungan Roda

Gambar disamping adalah susunan dari empat roda bergerigi A,B,C, dan D. Sebuah rantai menghubungkan kedua roda gigi C dan D. Roda gigi A diputar dengan kecepatan sudut sebesar 5 rad/s searah jarum jam. Masing-masing jejari roda gigi A,B,C, dan D berturut-turut adalah 12 cm, 6 cm, 4 cm, dan 8 cm, maka besar kecepatan sudut putaran roda D adalah ....

Video Pembahasan Gerak Melingkar, Hubungan Roda:
© lakonfisika.net

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel